Hvem er jeg?

Hei! Jeg heter Tine Lund Halvorsen. Har tre voksne barn og er samboer med Svein.

Jeg har over 20 års erfaring i å bistå mennesker i endringsarbeid og kriser samt bistått pårørende til de som sliter med rus og psykisk lidelse til å finne ressursene i seg selv for å stå igjennom utfordringene. Det handler om å være medmenneske og lytte med respekt og tilstedeværelse til historien som blir fortalt, og hjelpe mennesker til å finne tilbake til troen på og styrken i seg selv. 


Jeg er utdannet Core NLP Coach gjennom Ethos Academy, en DNCF-Den Norske coaching forening sertifisert skole som befinner seg i Halden. I bunn er jeg spesialutdannet sykepleier i psykisk helse. Har jobbet i spesialisthelsetjenesten, kommunale helsetjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Jeg er veldig glad i å inspirere mennesker til endringer i seg selv som jeg også har blitt inspirert til endring.  Mitt liv trengte en endring da jeg stadig kom opp i situasjoner som krevde mer energi enn jeg hadde på lager. Jeg har møtt den berømte veggen et par ganger og coaching har gitt meg daglige verktøy som jeg bruker og nå er jeg et sted i livet der jeg ønsker å tilby deg det samme. 


Hva er dine verdier? Hva er viktig for deg?  Ønsker du å kjenne deg selv bedre, gladere og ha litt mer ro? Du har uante muligheter i deg og sammen kan vi finne frem til hva som er viktig for nettopp deg.

Kanskje jeg kan være en ressurs for deg?  Ditt liv er viktig og sammen kan vi skape din vei til dine verdier. Slik at du har regien i  ditt liv og gjør gode valg for deg selv og andre.

Husk du er verdifull. Du er ønsket og du er elsket. Og verdt all den tid du gir seg selv. Med varme hilsener fra Tine.